ou

Krediti Intesa Sanpaolo Banke za kupovinu stanova

Intesa Sanpaolo Banka u raznovrsnoj ponudi kredita za kupovinu stambenog prostora izdvaja akciju uz najniže kamate i najduži rok otplate.

Stambeni krediti

Akcijski stambeni krediti sa najnižim kamatnim stopama na tržištu i najdužim rokom otplate Vam omogućavaju da mjesečnu ratu prilagodite svojim mogućnostima:

- Kamatna stopa već od 5,30% (EKS FBiH i DB do 5,72%, EKS za RS do 5,85%)*
- Bez naknade za obradu kredita
- Fiksna kamatna stopa do 10 godina
- Omjer hipoteke 1:1
- Krediti do 300.000 KM
- Rok otplate do 30 godina.

Pregled rata stambenog kredita:

Iznos KM

10 god

15 god

20 god

25 god

30 god

30.000 323,35 243,54 205,52 184,23 171,28
50.000 538,92 405,89 342,53 307,04 285,47
100.000 1.077,85 811,79 685,07 614,09 570,93
150.000 1.616,77 1.217,68 1.027,60 921,13 856,40
200.000 2.155,69 1.623,57 1.370,13 1.228,17 1.141,86
300.000 3.233,54 2.435,36 2.055,20 1.842,26 1.712,79

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambeni kredit izračunata je na maksimalan iznos i rok otplate kredita, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj te za RS dodatno troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, troškove police osiguranja, procjene vrijednosti nekretnine i troškove notara).
** kredit se odobrava sa fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom i valutnom klauzulom u EUR.