Radovi na zgradama


BETONSKI I A.B. RADOVI

Strukturu, konstrukciju, objekta čine poprečeni i podužni armiranobetonski zidovi (platna), zatim AB stubovi ,grede i serklaži (ramovi), te AB međuspratne tavanice (ploče) i kose krovne konstrukcije. AB ploče se izvode po visokim građevinskim standardima. Projektovana tvrdoća tj. marka betona iznosi MB30 ili MB40, u zavisnosti od pozicije. Ugrađuje se atestirano građevinsko rebrasto željezo (armatura) BSt 500B i to kao armaturne mreže EN 10080/2005. Stručni nadzor izgradnje objekta u svim fazama i kontrolu ugrađenog materijala vrši Delta Z Infiniti doo, iz Mostara.

ZIDARSKI RADOVI

Vanjski obimni kao i unutrašnji razdjelni zidovi objekta, izvode se od saćaste termo blok opeke, tipa „Porotherm“ d=25cm. Dimnjaci marke Schiedel ,Unutrašnji zidovi termo blok (Porotherm) d=20cm i d=12cm, se malterišu, mašinskim putem i to gipsanim i cementnim malterom (u sanitarnim čvorovima). Između stanova obezbijeđena je akustična izolacija od 52 dBa. Estrisi se izvode mašinski, po sistemu plivajućih plodova, sa razdjelonom termo-zvučnom izolacijom.Završna fasadna obrade je od termofasadne boje u nijansama bijele (rustik i antik bijela).

TESARSKI RADOVI

Svi drveni elementi krova (krov je AB kosa ploča), izvode se od zdrave građe četinara II klase. Svi drveni elementi se štite sredstvima protiv truljenja i napada insekata.

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

Krov objekta je isprojektovan kao viševodni krov (pod nagibom od 27 stepeni) i pokriva se francuskim crijepom. Izolacija krova je "Rockwool" debljine 10 cm.

LIMARSKI RADOVI

Svi limarski radovi na objektu predviđeni su od visokokvalitetnog bakarnog lima odgovarajuće debljine i profilacije, a sve u zavisnosti od pojedine pozicije. Izbor bakra je u savršen izbor za lokaciju objekta i njegovo uklapanje u UNESCO-ve odrednice.

HIDROIZOLATERSKI RADOVI

Hidroizolaterski radovi na objektu urađeni su na dva načina i to:
a. sistem klisične bitumenske izolacije sa primjenom traka sa poliesterskim filcom i
b. sistem hidroizolacija novije generacije izeden po najnovijim evropskim standardima njemačke tvrtke „Schomburg GmbH“ sa dodavanjem aditiva „BETOCRETE C17“ u svjež beton radi postizanja potpune vodonepropusnosti.

OTVORI

PVP profili za fasadne otvore-prozore i vrata:

Materijal RAU-PVC, receptura bez kadmijuma i olova
Debljina zida RAL-A odnosno CEN A po DIN EN 12608(Brillant-Design)
RAL-B odnosno CEN B po DIN EN 12608(Euro-Design 70)
Sistem dihtunga Naliježući dihtung
Dubina ugradnje 70 i 80 mm
Broj komora 5
Broj komora kod ulaznih vrata 4
Koeficijent prolaza toplote Uf do 1,3 W/m²K (vrata Uf = 1,6 W/m²K)
Zvučna izolacija do Rw,P = 45 dB (do klase 4)
Protuprovalna zaštita do WK 3 prema DIN V ENV 1627
Nepropusnost kiše Klasa 9A prema DIN EN 12208 (vrata klase 5A)
Prolaznost vazduha Klasa 4 prema DIN EN 12207 (vrata klase 3)
Obrada površine Kaširanje folijom drvenih dekora i boja sličnim RAL-u,
lakiranje prema RAL-u, aluminijske obloge
Ostakljenje: troslojno termopan staklo sa Low-E efektom, k=1,1.

Roletne:
Aluminijske dvodjelne/dvovisinske - Boja Zlatni Hrast sa elektro motorom za podizanje i spustanje

STOLARSKI RADOVI

Sistem klasične drvene stolarije, u kojem su projektovana unutrašnja vrata na stambenom dijelu objekta.

BRAVARSKI RADOVI

Stepenište ograde i ograde na balkonima rade se od crne kovane bravarije.

KERAMIČARSKI RADOVI

Na objektu su predviđene ratificirane (rezane) „grejs“ keramičke pločice I klase, nešto većih dimenzija od uobičajenih. Pločice se polažu u fleksibilnom ljepilu.

Finalni izbor keramike određuje kupac svakog pojedinačnog stana u skladu sa predviđenom jediničnom cijenom keramike (KM/m2).

Proizvodnja pločica : Italija , Španija.
Prostorije sa keramičkim podom: Hodnici, kupatila kuhinje i terase/balkoni stanova.

KAMENOPOLAGAČKI RADOVI

Kamenorezački radovi se izvode od kvalitetnog mramora , odgovarajuće debljine. Kamene ploče se polažu u cementni estrih ili fleksibilno ljepilo za kamen. Svi podovi u javnim dijelovima zgrade (Ulaz, stepenište, podesti) se oblazu kamenom.

FASADERSKI RADOVI

Fasada objekta riješena je u sistemu termo fasade sa primjenom odgovarajućih ljepila i termoizolacije od ekspandiranog polistirena (stiropora) debljine 8 cm što garantuje visok nivo termoizolacije.Završna žbuka je na organskoj bazi tj. silikatna fasadna žbuka krupnoće zrna 2 mm.Prozorske špale kao i špale oko balkonskih vrata biti će dodatno obložene prirodnim kamenom. Završna fasadna obrade je od termofasadne boje u nijansama bijele (rustik i antik bijela).

MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

Zidovi u stanovima objekta se gletuju i boje ekološkom poludisperzivnom bijelom bojom uz sve potrebne predradnje i impregnisanje zidova.

PARKETARSKI RADOVI

U stanovima objekta,ugrađuje se parket, dužice sa završnim slojem od odgovarajuće drvene masive hrasta.

GIPS-KARTONSKI RADOVI

Određeni zidovi na objektu predviđeni su u sistemu suhe gradnje i to kao gipsani zidovi sa termozvučnom izolacijom od mineralne vune d=7cm. Ukupna debljina zidova iznosi 12,5 odnosno 10 cm. Podkonstrukcija zidova izvodi se u sistemu čeličnim pocinčanih profila d=0,6mm. Zidovi se obostrano oblažu duplim gipsanim pločama 2x12,5mm, sa svim potrebnim predradnjama, bandažiranjem, gletovanjem spojeva, akrilisanjem i sl. Gipsani zidovi se izvode u sistemu “Knauf“.

OPREMA STANOVA

Glavna ulazna vrata u zgradu:
sigurnosna, protuprovalna, sa elektro otvaranjem i video nadzorom (videofonom).

Ulazna vrata u stanove:
visokokvalitetna sigurnosna, protuprovalna vrata .

Grijanje:
Inverter klima uređaji (hlađenje i grijanje).Etažno električno grijanje i klimatizacija.(Opcija podnog mrezastog grijanje u kuhinji i kupatilima).
Električni konvektori u svom prostorijama.

Kupatila:
U sanitarnim čvorovima biće ugrađene prvoklasne sanitarije.

Elektro i druge instalacije :
U svakom stanu su projektovani sigurnosni sistemi za vatrodojavu , zatim instalacije za alarm, instalacije za kablovsku TV, interfon-videfon, telefonske instalacije, te instalacije za internet.

Opcija trofaznog priključka u kupatiima za protočni bojler.

Otvori:
Svi vanjski otvori imaju aluminijske dvodjelne/dvovisinske roletne sa elektro motorom za podizanje i spustanje
Kuhinje se ne ugrađuju.